En ny plats på world wide web tar form för S*Mijmu Pix, vi hoppas kunna lansera sidan så fort som möjligt.